Az egyesület

Az Egyesület célja a magyarországi török kor had- és kultúrtörténetének bemutatása, különös tekintettel a magyar történelem sikeres katonáira, a hajdúkra.

Egyesületünk több éves hazai és nemzetközi tapasztalatára és kapcsolatrendszerére támaszkodva vesz részt és szervez hazai és nemzetközi katonai hagyományőrző, re-enactment, vagy „living history” rendezvényeket. Ezzel biztosítva a korhűséget, a sokszínűséget és a nagyközönség számára a magas szintű élményt. Mindenek előtt szem előtt tartva a hitelességet, a sokszínűséget ezzel együtt a kulturális, művelődéstörténeti és történelmi ismeretterjesztést.

A Bethlen Gábor Hagyományőrség 2002-ben alakult. 25 fős tagságunk magyar történelmi hagyományokat ápoló, több éves tapasztalattal rendelkező lelkes közösség. A korhűséget és hitelességet az egyesületben tevékenykedő történészek és szakértők biztosítják, természetesen folyamatosan igénybe véve más szakemberek, múzeumok, szakmai szervezetek támogatását. (Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatak, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az ausztriai fraknói és grazi múzeumok.)

Törekszünk a 16-17. század minél szélesebb spektrumú bemutatására. Programjainkat a korabeli magyar és török zenét játszó Héttorony zenekar teszi teljessé. Bemutatjuk a kor zenéjét, táncait, gasztronómiáját, tábori, katonai életét. Egyesületünk számos rangos hazai rendezvény résztvevője, több helyütt társszervezője. (többek között: Egri Végvári Vigasságok, Nádasdy Történelmi Fesztivál, Sárvár, Zrínyi Napok, Szigetvár, Tatai Patara, Bethlentől Rákócziig, Sárospatak) Ezen kívül kulturális misszióként járjuk az ország általános és középiskoláit, művelődési házait, közelebb hozva ezzel a felnövekvő generációt a „száraz” tananyaghoz.

2010. évben először hagyományteremtő céllal hajtottuk végre az 5 napon át tartó, 77 km-es korabeli katonai menetelésünket Kassáról Sárospatakra, Bethlentől Rákócziig címmel., melyhez semmilyen külső segítséget és semmilyen modern eszközt nem vettünk igénybe. Elkészült egy korhű dereglyénk, melyet korabeli vízitúrázásra használunk, és a sárospataki MNM Rákóczi Múzeumában megtekinthető.

A nemzetközi rendezvényeinkkel először a határon túli magyar területekre jutottunk el. Románia (Nagyvárad, Marosvásárhely), Szlovákia (Kassa, Fülek, Krasznahorka) Európa más területeire 2007. óta járunk, megjelenve Európa legrangosabb 16-17. századi történelmi fesztiváljain. (A teljesség igénye nélkül: Németország, Crana Historica, Ausztria, Bécs-Montur und Pulverdampf, Fraknó Pulverdampf Fest Burg Forchtenstein, Hollandia, Grolle, Európa legnagyobb reenactment rendezvénye, továbbá Belgium, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Olaszország, Lengyelország különböző korszaki rendezvényei) Számos európai „újrajátszó” egyesülettel, szakmai szervezettel tartunk fent élő, jól működő, baráti kapcsolatot.